جزئیات برنامه‌های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷

جزئیات برنامه‌های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷

سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارنظراتی مبنی بر پول‌پاشی خواندن برنامه اشتغال دولت، به تشریح اجمالی این برنامه پرداخت که گفته شده، حاصل بیش از یک سال تلاش کارشناسی بدنه دولت است.

جزئیات برنامه اشتغالی سال ۹۷ به تفکیک طرح‌های اشتغالی در حوزه مسکن، طرح‌های خرد و اشتغال حمایتی، بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری اعلام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارنظراتی مبنی بر پول‌پاشی خواندن برنامه اشتغال دولت، به تشریح اجمالی این برنامه پرداخت که گفته شده، حاصل بیش از یک سال تلاش کارشناسی بدنه دولت است.

ارائه برنامه اشتغال دولت در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بیان‌گر آن است که دولت به خوبی به بحران‌های بیکاری و نیز احتمال وخیم‌تر شدن، واقف است.

تصویر اجمالی پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال دولت ذیل تبصره ۱۸ با فرض در اختیار داشتن 17.4 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در کنار حدود ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مانده منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر است.

علاوه بر این جدول ذیل بند ج تبصره ۱۶، برنامه اشتغال حمایتی دولت پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود اشتغال حدود ۸۰ هزار نفر را در پی داشته باشد.

برنامه‌های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷ (میلیارد ریال)

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند