جزئیات تاخیر پروازی ایرلاین‌ها

جزئیات تاخیر پروازی ایرلاین‌ها

سازمان هواپیمایی کشوری، گزارش تاخیرهای پروازی ایرلاین‌ها در آبان ماه را منتشر کرد که بر این اساس، هواپیمایی تابان با انجام ۵۵ درصد پروازهای خود به صورت تاخیردار، رتبه نخست را کسب کرده است.

سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به انتشار لیست گزارش تاخیرات پروازی در ماه گذشته (آبان ۹۶) کرده است که بر این اساس، هواپیمایی تابان با انجام تاخیردار ۵۵ درصد پروازهای خود (شامل ۱۹۷ پرواز از مجموع ۳۵۹ پرواز انجام گرفته از فرودگاه مهرآباد)، رکورددار تاخیرات پروازی در آبان ماه محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، هواپیمایی نفت‌ایر نیز از مجموع ۱۳۲ پرواز، ۵۳ درصد (شامل ۷۰ سورتی پرواز) را با تاخیر انجام داده که توانسته در رتبه دوم ایرلاین های دارای تاخیرات پروازی قرار بگیرد.

همچنین دو شرکت کاسپین و آسمان نیز در حالی توانسته‌اند با انجام ۵۱ درصد پروازهای خود به صورت تاخیردار، رتبه سوم ایرلاین‌های دارای بیشتری تاخیرات پروازی را کسب کنند که کاسپین، از ۳۸۴ پزواری که در مهرآباد داشته، ۱۹۴ سورت پروازی را با تاخیر عملیاتی کرده است؛ ضمن اینکه آسمان از مجموع ۹۷۳ پرواز خود، ۴۹۴ سورتی پرواز را دیرتر از موعد مقرر به پایان رسانده است.

ایران‌ایر (هما) نیز از نظر تعداد پروازهای انجام شده در آبان، پس از آسمان، با ماهان به طور مشترک در رتبه دوم قرار گیرد و با انجام ۷۵۲ پرواز تاخیردار، در این جایگاه بماند؛ اما از نظر داشتن تاخیرات پروازی، ایران‌ایر نیمی از پروازها (۵۰ درصد) شامل ۳۷۹ سورتی پرواز را با تاخیر انجام داده که رتبه چهارم از این حیث را به خود اختصاص داده است.

ماهان هم، ۲۲۹ سورتی پرواز (۳۲ درصد) را با تاخیر به پایان برده که از این نظر، در رتبه دوم بهترین ایرلاین‌ها از نظر انجام به موقع پروازها قرار گرفته است.

همچنین معراج نیز همانند هفت‌ماهه گذشته سال جاری، در رتبه اول ایرلاین‌های دارای کم‌تاخیرترین پروازها قرار گرفته و ۸۳ درصد پروازهای خود را به موقع انجام داده است. معراج در آبان ماه، ۶۵ پرواز داشته که تنها ۱۱ سورت پروازی آن با تاخیر انجام شد.

هواپیمایی ایران‌ایرتور نیز در ماه گذشته، علی رغم ماه های پیش از آن، جزو ایرلاین‌های دارای کمترین تاخیرات پروازی قرار گرفته و با انجام ۱۸۳ پرواز به موقع از مجموع ۲۷۷ پرواز، توانسته ۶۶ درصد پروازهای خود را به موقع عملیاتی و رتبه سوم بهترین ایرلاین‌ها از نظر تاخیرات پروازی را کسب کند.

از سوی دیگر بنا به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان نسبت به کل پروازهای انجام شده در مهرآباد (۶ هزار و ۱۳۴ سورتی پرواز) با داشتن ۴۹۴ پرواز با تاخیر (۱۸ درصد کل تاخیرات پروازی) رتبه نخست را از این حیث به خود اختصاص داده و ایران‌ایر نیز، ۱۴ درصد از کل تاخیرات پروازی و رتبه دوم از این منظر را کسب کند.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند