جوابیه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

صندوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها در واکنش به خبری درباره این صندوق، جوابیه‌ای صادر کرد.

جوابیه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

در پی خبر منتشرشده با عنوان «باندهای بازنشسته و دوتابعیتی در سیستم بانکی، پدرخوانده‌های بانکی نمی‌خواهند بازنشسته شوند» به نقل از روزنامه جوان، صندوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها جوابیه‌ای صادر کرد.

متن جوابیه به شرح زیر است:

«اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته بانک‌های مشترک صندوق (شامل ۱۱ بانک دولتی و واگذارشده) در سمت مدیرعامل یا هیات مدیره مشروط به انتصاب آنان توسط مجمع عمومی هر بانک بوده و صرفا مراحل اجرایی در صندوق با تائید و تطبیق با مقررات جاری خلاصه می‌شود.

در حالیکه در متن منتشره نقش صندوق در این خصوص، شان سیاست‌گذاری به خود گرفته و نگارنده محترم این صندوق را مسئول انتصاب مجدد کارکنان بازنشسته در پست‌های مدیریتی تلقی نموده است.

تعداد اعضای هیات مدیره و مدیر عامل طی دوره سی ساله حدود ۱۶۵ نفر بوده که از این تعداد کمتر از ده نفر اعاده به خدمت و به پست هیات‌ مدیره یا مدیرعاملی بانک منصوب شده‌اند. بدین ترتیب نسبت بازنشستگان اعاده خدمت شده از مجموع مدیران به حدود ۶ درصد می‌رسد که با احتساب افراد هیات‌ مدیره یا مدیرعامل خارج بانک این نسبت به مراتب کمتر است و بعید است سطح اهمیت این رقم به تنهایی حائز تاثیرگذاری موثر در ضعف یا ارتقاء کارایی سیستم بانکی کشور باشد.

در پایان به نظر می‌رسد علیرغم ضرورت نقد منصفانه مسائل و ارائه راه‌حل کاربردی جهت برون‌رفت از تنگناهای فراروی سیستم باننکی، متاسفانه در نوشتار حاضر این مهم با ادبیات غیرحرفه‌ای و رویکردی جانبدارانه به سمت تشویش اذهان عمومی جهت‌دهی شده است.»


این مطلب را به اشتراک بگذارید