حجم بارش‌ها به ۷۵ میلیمتر افزایش یافت

حجم بارش‌ها به ۷۵ میلیمتر افزایش یافت

میزان بارش در حوضه‌های آبریز اصلی از ابتدای مهرماه تا ۶ آذرماه به ۷۵.۴ میلیمتر رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۱۲۸ درصدی داشته است.

براساس آخرین آمار منتشره ارتفاع بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ آذرماه به ۷۵.۴ میلیمتر رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این بین میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۳۳ میلیمتر) معادل ۱۲۸.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۲۴.۱ میلیمتر) معادل ۲۱۲.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین حجم بارش‌ها از اول مهر ماه تا ۶ آذرماه سال جاری معادل ۱۲۴.۲۶۱ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

لازم به ذکر است که میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری تاکنون ۱۲۴.۶ میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته با افزایش ۲۳.۲ درصدی و نسبت به دراز مدت رشد ۲۵.۴ درصدی داشته است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، میزان بارش‌ها ۱۴۷.۲ میلیمتر گزارش شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته با ۲۹.۸ میلیمتر بارش با رشد ۳۹۴ درصدی روبرو بود و نسبت به دراز مدت ۵۰ ساله افزایش ۲۵۱ درصدی داشته است.

در این بین حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مدت ذکر شده شاهد ۶۱ میلیمتر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته این حوضه آبریز با رشد ۱.۲ درصدی روبرو بود، اما نسبت به دراز مدت کاهش ۴.۴ درصدی داشته است.

میزان بارش در حوضه فلات مرکزی ایران با ۵۲۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۳۸.۱ میلیمتر بوده است و در دراز مدت ۵۰ ساله رشد ۱۳۶ درصدی داشته است.

حوضه مرزی شرق در سال آبی جاری ۹.۴ میلیمتر و در دراز مدت ۷.۴ میلیمتر بارش را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است که در حوضه آبی قره‌قوم تاکنون ۵۸ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته که ۱۱.۷ میلیمتر بوده با رشد ۳۹۵ درصدی و در دراز مدت با رشد ۱۶۷ درصدی روبرو بوده است.

 

منبع: میزان

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند