پورابراهیمی مطرح کرد:

حقوق نمایندگان به‌زودی نمایان می‌شود

حقوق نمایندگان به‌زودی نمایان می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت اگر ظرف چند هفته آینده سامانه ثبت حقوق مدیران را راه‌اندازی نکند، مجلس سامانه ثبت حقوق را در دید عموم قرار می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، گفت: دولت بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه اندازی کند که بر آن اساس اطلاعات مربوط به دریافت حقوق و مزایای افرادی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند باید روی این سامانه بارگذاری و اطلاعات آن در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی سازمان‌ها به صورت پراکنده اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را ارائه داده‌اند اما دولت مکلف به افشای این اطلاعات در سامانه است، افزود: با توجه به اینکه دولت بودجه کشور را تامین و پرداخت‌ها را انجام می‌دهد، ابزار قانونی را در اختیار دارد تا سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند.

مجلس از سال گذشته اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای نمایندگان را روی سامانه‌ای قرار داده است

وی ادامه داد: مطالبه جدی نمایندگان از دولت این است که سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران را راه‌اندازی کند که رئیس مجلس نیز بر راه‌اندازی آن تاکید کرده‌ و کمیسیون اقتصادی با استفاده از ابزار نظارتی خود از دولت می‌خواهد که این اقدام را انجام دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس از سال گذشته اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای نمایندگان را روی سامانه‌ای قرار داده است، اظهار کرد: لینک پرداختی حقوق به نمایندگان روی این سامانه قرار گرفته است، اما باید سامانه جامع طراحی شود تا لینک حقوق و مزایای پرداختی به مدیران هر دستگاه در این سامانه درج شود.

سامانه ثبت حقوق نمایندگان مجلس در اختیار عموم قرار می‌گیرد

وی با تاکید بر اینکه عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران سبب عدم شفافیت شده است، افزود: دولت باید تا پایان سال نخست برنامه ششم توسعه باید سامانه ثبت حقوق و مقامات را راه اندازی می کرد که در این حوزه تخلف کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که دولت ظرف چند هفته آینده سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را راه‌اندازی نکند، سامانه ثبت حقوق نمایندگان مجلس در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا مجلس به عنوان گام اول لینک حقوق و مزایای نمایندگان را در دید عموم قرار دهد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند