تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

خانه‌های کوچک در صدر تقاضای مردم قرار گرفت

خانه‌های کوچک در صدر تقاضای مردم قرار گرفت

آپارتمان‌های کوچک در صدر خرید مردم تهران قرار گرفت، به طوری که بیش از ۴۳ درصد معاملات در دی ماه امسال مربوط به خانه‌های کمتر از ۷۰ مترمریعی بوده است.

آپارتمان‌های کوچک در صدر خرید مردم تهران قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال به طور میانگین 2.1 درصد افزایش و نسبت به دی ماه سال گذشته 40.9 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران با 40.9 درصد رشد از ۹ میلیون و 797 هزار تومان در آذر ماه سال گذشته به حدود ۱۳ میلیون و 800 هزار تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیشترین معاملات مسکن مربوط به واحدهای مسکونی کمتر از 70 متر بوده است.

پیش از این به طور معمول واحدهای مسکونی ۷۰ متری دارای بیشترین متقاضی بود اما به نظر می‌رسد همراه با گرانی قیمت خانه، افراد چاره‌ای جز خرید خانه‌های کوچک ندارند.

آمارها نشان می‌دهد بیشتری سهم از معاملات انجام شده مسکن تهران در دی ماه امسال به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و 60 تا 70 مترمربع با سهم‌های 14.5 و 15.2 درصدی اختصاص دارد.

در مجموع بیش از 43 درصد معاملات مسکن تهران در دی ماه امسال مربوط به خانه‌های کمتر از 70 مترمریعی بوده است.

همچنین واحدهای با زیربنای 70 تا 100 متر مربع و بیشتر از 100 متر مربع نیز هرکدام با سهم‌های 31.7 و 25 درصد در تبه‌های بعدی قرار دارند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند