خرید تضمینی گندم به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن رسید

یک مقام مسئول گفت: تاکنون 2 میلیون و 700 هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شد که از این میزان 2 میلیون و 576 هزار تن با ارزش ریالی 3 هزار و 420 میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است.