خرید تضمینی گندم به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن رسید

یک مقام مسئول گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شد که از این میزان ۲ میلیون و ۵۷۶ هزار تن با ارزش ریالی ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است.