خشکی چاه‌ها نفس کشاورزان را تنگ کرده است

خشکی چاه‌ها نفس کشاورزان را تنگ کرده است

کم‌آبی، خشک شدن چاه‌ها، رودها و چشمه‌ها واژه‌هایی است که به کابوس چندساله کشاورزان خراسان شمالی بدل شده، گویا خشکسالی کمین کرده تا این استان سرسبز را طعمه خود کند.

حاج عبدالله کشاورز خراسان شمالی با خود کلنجار می‌رود که سرانجام چاهش را باز و از سفره‌اش برای سیراب کردن زمین‌های تشنه‌اش استفاده کند یا نه؟ زیراکه چاهش بدون جواز است و او حق استفاده از آن را ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، زمان پخش اخبار تلویزیون است و صحبت از چاه‌های غیرمجاز و همت شرکت آب منطقه‌ای برای بستن آنان، چند سالی است که نزدیکی‌های تابستان، موضوع نگرانی از مسدود شدن چاه‌های غیرمجاز میان اهل خانه مطرح می‌شود اما، امسال با وجود بارندگی‌های اخیر باید زودتر چاه را باز کند، هر بار که حرف‌ها برای بستن چاه‌های غیرمجاز جدی‌تر می‌شود، دلش خالی می‌شود که مبادا همین آب باریکه هم از او گرفته شود.

از دخترش می‌خواهد صدای تلویزیون را کمی بیشتر کند.

زیرنویس، مسئولیت مصاحبه شونده را مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان عنوان کرده است. او از چاه‌های غیرمجاز و غیرقانونی بودن برداشت از آن صحبت می‌کند و می‌گوید که این شرکت کمر همت برای بستن آنان محکم کرده است و امسال چاه‌های بیشتری مسدود می‌شود.

چند روز پیش نزدیک بود بر سر آب، دعوایشان شود، آب رودخانه کم شده و مطابق معمول هر کدام از کشاورزان تلاش دارند که آب را به زمین خود برسانند که مبادا محصولشان خشک شود. پس از این ماجرا پسرش گفته بود با این اوضاع باید چاه را باز کنیم، گفته بود چاره‌ای نداریم و اگرنه امسال محصولی نخواهیم داشت.

چاه او یکی از سه هزار و 800 حلقه چاهی است که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرده که مجوزی ندارند و گفته که پارسال 277 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد و امسال برای مسدود کردن 500 حلقه چاه برنامه ریخته شده است. با وجود این، چاره کارش را باز کردن چاهی می‌داند که چند سالی است تابستان‌ها از سفره‌اش برداشت می‌کند.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اکنون 48 درصد از 344 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان با تنش آبی روبه رو است و این امر سبب نگرانی کشاورزان شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این باره گفت: امسال 48 درصد از زمین‌های آبی باغی و زراعی استان با تنش آبی رو به رو است.

محمدجواد تشکری اظهار داشت: سطح زمین‌های کشاورزی آبی استان 145 هزار هکتار است که حدود نیمی از آن با تنش آبی روبه رو است.

وی با بیان اینکه 87 درصد از منابع آبی استان معادل 965 میلیون مترمکعب، در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد افزود: اکنون 60 درصد از منابع آبی کشاورزان استان از منابع آبی سطحی تأمین می‌شود که البته منابع پایداری نیست و با پایین آمدن میزان بارندگی‌ها بشدت کاهش یافته است.

تشکری خاطرنشان کرد: کشاورزان استان در این سال‌ها، کم آبی و تنش‌ها را لمس کرده‌اند زیراکه در 15 سال گذشته میزان منابع آبی تجدید پذیر استان بیش از یک میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در 15 سال گذشته منابع آبی تجدیدپذیر استان 2.4 میلیارد مترمکعب بود اما این رقم اکنون بیش از یک میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

 

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند