خلاصه معاملات ۲۳ اردیبهشت بورس اوراق بهادار

خلاصه معاملات ۲۳ اردیبهشت بورس اوراق بهادار
خلاصه‌ای از معاملات روز شنبه 23 اردیبهشت 96 در بورس اوراق بهادار تهران.

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز، در جریان معاملات روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ بازار بورس و اوراق بهادار تهران، حق تقدم نخست مورد معامله در پایان روز به نماد غپاکح۲ با قیمت ۶۱۸ ریال و با ۵٫۴۶ درصد تغییر بود که توانست به ارزش چهار میلیون و ۲۱۲ ریال برسد، نماد دوم خاذینح با قیمت ۳۲۲ ریال با منفی ۸٫۲۶ درصد تغییر بود که ارزش دو هزار و ۸۸۵ میلیون ریال را کسب کرد، و نماد سوم فولاژح به قیمت ۹۲۲ ریال با منفی ۹٫۹۶ درصد تغییر بود که ارزش یک میلیون و دو هزار ریال را به خود اختصاص داد.

در پایان روز شنبه برترین نمادهای معامله شده در بازار سهام، نخست نماد مبین۲ با قیمت چهار هزار و ۵۷ ریال با منفی پنج درصد تغییر بود که ارزش ۴۴۵ میلیون و ۸۳۸ هزار ریال پیدا کرد، نماد دوم دعبید۲ با قیمت ۱۸ هزار و ۴۲۵ ریال با منفی صفر درصد تغییر بود و ارزش ۳۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال را کسب کرد، نماد سوم بموتو۲ به قیمت چهار هزار و ۶۷۶ ریال با ۰٫۰۲ درصد تغییر بود که ارزش ۱۵۴ میلیون و ۳۰۸ هزار ریال را توانست به دست آورد.

در بازار اوراق مشارکت، نماد نخست مشهد۶۱۲ با قیمت یک میلیون ریال و صفر درصد تغییر و نماد دوم مپارس۷۱۲ با قیمت یک میلیون ریال با صفر درصد تغییر و نماد سوم صملی۹۷۰۹ با قیمت یک میلیون و ۳۱ هزار و ۱۱۱ ریال با ۰٫۰۱ درصد تغییر بود.

در بازار نقدی حجم معاملات برابر ۷۸۱ میلیون سهم به ارزش دو میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۸۴ میلیون ریال در ۴۷ هزار و ۹۰ بار معامله شدند که در انتهای روز ارزش این بازار به ارزش سه میلیون و ۳۲۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال رسید.

در بازار بدهی حجم معاملات برابر ۱۲۱ هزار ورقه با ارزش ۱۲۱ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۴۶۸ ریال با تعداد دفعات ۱۰۵ بار مورد معامله قرار گرفت و در بازار اختیار حجم معاملات ۱۰۰ قرار داد به ارزش هشت هزار ریال در یک بار معامله بود.

در بازار ETF حجم معاملات چهار هزار و ۱۵۸ واحد به ارزش معاملاتی ۲۶ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۷۸۴ ریال در تعداد ۱۱۵ بار معامله شد.

در نهایت شاخص کل بازار نشان‌دهنده ۷۸۶ میلیون سهم معامله شده به ارزش دو میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۴۰ میلیون ریال بود که تعداد دفعات معامله امروز ۴۷ هزار و ۳۱۱ بار و ارزش کلی بازار در انتهای امروز به سه میلیون و ۳۲۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال رسید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند