خودرو‌های جدید وارداتی به نمایشگاه‌های تهران رسیدند (گزارش تصویری)

خودرو‌های جدید وارداتی به نمایشگاه‌های تهران رسیدند (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، قیمت انواع ماشین‌های لوکس کارکرده و تعدادی از ماشین‌های لوکس صفر را در بازار تهران مشاهده می‌کنید. اخیرا تعداد قابل توجهی از خودرو‌های معطل مانده در گمرک ترخیص شده بود که اکنون این خودرو های در انتظار پلاک گذاری را می‌توان در نمایشگاه‌های تهران مشاهده کرد.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، قیمت انواع ماشین‌های لوکس کارکرده و تعدادی از ماشین‌های لوکس صفر را در بازار تهران مشاهده می‌کنید. اخیرا تعداد قابل توجهی از خودرو‌های معطل مانده در گمرک ترخیص شده بود که اکنون این خودرو های در انتظار پلاک گذاری را می‌توان در نمایشگاه‌های تهران مشاهده کرد.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند