خودنمایی برج‌های بانکی در دل آسمان تهران! (گزارش تصویری)

خودنمایی برج‌های بانکی در دل آسمان تهران! (گزارش تصویری)

در این گزارش تجارت‌نیوز، تصویر چند برج بانک‌های مختلف را در سطح شهر تهران می‌توانید مشاهده کنید.

در این گزارش تجارت‌نیوز، تصویر چند برج بانک‌‌های مختلف را در سطح شهر تهران می‌توانید مشاهده کنید؛برج‌هایی که معمولا نسبت به ساختمان‌های اطراف خود بلندتر ساخته شده‌اند یا در حال ساخت هستند. (تصاویر از امیر قورچیانی)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند