خوراکی کدام دهک‌ها گران‌تر شده است؟

خوراکی کدام دهک‌ها گران‌تر شده است؟

در بین دهک‌های مختلف جامعه، خانوار دهک‌های پایین‌تر در اردیبهشت ماه سال جاری تورم کمتری را در مقایسه با دهک‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند.

فریبا تاجدینی: وضعیت قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه در تامین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مورد نیاز که از ضروریات هر خانواری است، در تورم خود را نمایان می‌سازد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارها مرکز آمار  نرخ تورم سالانه در کل کشور در اردیبهشت ماه سال 1397 معادل 8 درصد اعلام شده است که بیشترین تورم با 8.3 درصد به دهک‌های سوم تا ششم و کمترین تورم با 7.9 درصد به دهک دهم تعلق دارد.

تورم سالانه خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در بین دهک‌های جامعه در اردیبهشت ماه سال 1397 در بین دهک‌های پایین مقدار کمتری دارد به طوری که کمترین تورم با 9.5 درصد به دهک اول و بیشترین تورم نیز با 11 درصد به دهک دهم تعلق دارد.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در بین دهک‌های بالای جامعه در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار بیشتری را نسبت به دیگر دهک‌ها به خود اختصاص داده است. کمترین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری با 6.2 درصد به دهک اول و بیشترین مقدار آن با 8.8 درصد به دهک دهم مربوط است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند