دستور دولت برای ثبت برخی دامنه‌های اینترنتی

دستور دولت برای ثبت برخی دامنه‌های اینترنتی

دولت دستور داده است که مراکز ارائه خدمات دیجیتال مجاز نیستند برای خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبریِ بدون مجوز، دامنه ثبت کنند.به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس ابلاغیه جدید دولت به تعدادی از اعضای کابینه، مقرر شده است به مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی اعلام شود که مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها

دولت دستور داده است که مراکز ارائه خدمات دیجیتال مجاز نیستند برای خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبریِ بدون مجوز، دامنه ثبت کنند.
به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس ابلاغیه جدید دولت به تعدادی از اعضای کابینه، مقرر شده است به مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی اعلام شود که مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیکی نیستند که فاقد مجوز فعالیت بوده یا فعالیت آن‌ها به موجب رأی دادگاه صالح یا هیأت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات یا آئین‌نامه اجرایی این قانون، تشخیص داده می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند