بازار بزرگ تهران؛ راسته ساعت‌فروش‌ها(گزارش تصویری)

بازار بزرگ تهران؛ راسته ساعت‌فروش‌ها(گزارش تصویری)

در این گزارش تجارت‌نیوز، تصاویری از بازار بزرگ تهران، راسته ساعت‌فروش‌های بازار‌بزرگ تهران را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تجارت‌نیوز، تصاویری از بازار بزرگ تهران، راسته ساعت‌فروش‌های بازار‌بزرگ تهران را مشاهده می‌کنید. (عکس‌ها از امیر قورچیانی)

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند