رشد اعجاب برانگیز خانوار دارای خودرو در ایران

سهم خانوار دارای خودرو شخصی از کل خانوار ایرانی در 20 سال گذشته سه برابر شده است و درحال حاضر نیمی از خانوارهای ایرانی دارای اتومبیل شخصی هستند.

رشد اعجاب برانگیز خانوار دارای خودرو در ایران

فریبا تاجدینی: امروزه شاهد افزایش روزافزون خودروها و وسایل نقلیه شهری هستیم. در میان استان‌های کشور، استان تهران بیشترین سهم تعداد خودرو را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم خانوارهای استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی از ۱۶٫۱ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۴۸٫۶ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در سال ۱۳۸۳ اقتصاد ایران شاهد بیشترین رشد خانوارهای استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی بوده است؛ به طوری که این سهم با ۴٫۲ درصد رشد از ۲۰٫۹ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۲۵٫۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید.

آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۸٫۶ درصد از خانوارهای ایرانی از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند و این سهم نشان می‌دهد نیمی از خانوارهای ایرانی دارای اتومبیل شخصی هستند.

هرچند ۴۸٫۶ درصد خانوارهای ایرانی دارای اتومبیل شخصی هستند اما با توجه به اینکه برخی خانوارها بیش از یک اتومبیل دارند، نمی‌توان رقم دقیقی در خصوص تعداد خودروهای تحت مالکیت خانوارها ارائه داد.


این مطلب را به اشتراک بگذارید