تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد چشم‌گیر وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی

در تیر ماه سال جاری میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی در مقایسه با تیر ماه سال گذشته 48.1 درصد رشد داشته که بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مقایسه با بانک مرکزی با رشد بیشتری همراه بوده است.
رشد چشم‌گیر وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی سپرده‌های ارزی طی یکساله اخیر با رشد قابل توجهی وارد سیستم بانکی کشور شده‌اند.

سپرده‌های ارزی سیستم بانکی کشور در تیر ماه سال جاری در مقایسه با تیر ماه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد رشد داشته که بیشترین رشد در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی رخ داده است.

در تیر ماه سال جاری وام‌ها و تسهیلات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی به ۵۲۴٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیر ماه سال گذشته ۴۸٫۱ درصد رشد داشته است.

میزان وام‌ها و تسهیلات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی‌های ارزی (میزان وام‌ها و تسهیلات دریافتی از خارج) در بخش بانک مرکزی با بیش از ۴۰ درصد رشد از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال گذشته به ۲۲۵٫۸ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال جاری رسیده است.

میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در تیر ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

در تیر ماه سال جاری میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مقایسه با بانک مرکزی با رشد بیشتری همراه بوده است.

وام‌ها و سپرده‌های ارزی در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر ماه سال جاری با ۵۴٫۶ درصد رشد از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال جاری رسیده؛ این در حالی است که این مقدار در تیر ماه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با تیر ماه سال ۱۳۹۴ تنها ۱۰ درصد رشد داشت.

در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیشترین میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده، به طوری که در تیر ماه سال جاری میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی ۶۹ هزار میلیارد تومان و بانک‌های تجاری ۴۳٫۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز