رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۱۱ ماهه امسال

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی، مبلغ 519 هزار و 400 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 41 هزار و 820 ميليارد تومان (معادل ۸.۸ درصد) افزايش داشته است.

رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۱۱ ماهه امسال

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی، مبلغ ۵۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان (معادل ۸.۸ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جدول ۱ بیان‌گر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۳۲۱۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۸.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۵.۹ درصد افزایش داشته.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۱۲۷ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۲۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۵۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۵ درصد آن (مبلغ ۱۲۷ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیان‌گر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۲۵۶ هزار و ۹۸۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵ هزار و ۸۸۴ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۵۱ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۴۷ میلیون ریال پرداخت شده است.

گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری،ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

 

منبع: فارس


این مطلب را به اشتراک بگذارید