رشد عجیب پتروشیمی‌ها در بورس طی بهار امسال

قیمت سهام پتروشیمی‌ها در سه ماه گذشته چه تغییری داشت؟ در این گزارش بررسی تجارت‌نیوز از قیمت پتروشیمی‌ها در سه ماه گذشته را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات برگرفته از ره‌آورد است. در مجموع طی این مدت سهامداران این گروه سود چشم‌گیری طی این مدت داشته‌اند.
رشد عجیب پتروشیمی‌ها در بورس طی بهار امسال

ساسان پوربیژن: قیمت سهام پتروشیمی‌ها در سه ماه گذشته چه تغییری داشت؟ در این گزارش بررسی تجارت‌نیوز از قیمت پتروشیمی‌ها در سه ماه گذشته را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات برگرفته از ره‌آورد است. در مجموع طی این مدت سهامداران این گروه سود چشم‌گیری طی این مدت داشته‌اند.

 

 

 

پربازده ترین پترشیمی‌ها در سه ماه گذشته

زیانده‌ترین پترشیمی‌ها در سه ماه گذشته

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز