رشد عجیب پتروشیمی‌ها در بورس طی بهار امسال

قیمت سهام پتروشیمی‌ها در سه ماه گذشته چه تغییری داشت؟ در این گزارش بررسی تجارت‌نیوز از قیمت پتروشیمی‌ها در سه ماه گذشته را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات برگرفته از ره‌آورد است. در مجموع طی این مدت سهامداران این گروه سود چشم‌گیری طی این مدت داشته‌اند.