نقدینگی در کدام دولت رشد بیشتری داشت؟

نقدینگی در کدام دولت رشد بیشتری داشت؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 1376 تاکنون نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در دوران فعالیت کدام دولت رشد بیشتری داشته است؟

فریبا تاجدینی: از متغیرهای مهم و کلیدی در اقتصاد هر کشوری میزان رشد نقدینگی است. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر دارای نوسانات زیادی در نقدینگی بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آماری که از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده، میزان نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به 164 هزار میلیارد تومان در سال 1386 رسید. پس از آن، نقدینگی طی سال‌های 1386 تا 1396 از میزان 164 هزار میلیارد تومان به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 1396 به 1489 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مقایسه روند نقدینگی در دوران فعالیت دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که بیشترین میزان رشد نقدینگی در دولت اول اصلاحات رخ داده که نقدینگی در سال پایانی فعالیت این دولت نسبت به سال آغازین فعالیت این دولت، 186 درصد رشد داشته است.

میزان رشد نقدینگی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد 155 درصد و در دولت دوم او به میزان 171 درصد بوده و همچنین در دولت اول حسن روحانی به میزان 133 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند