رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌ها، دارایی‌های خارجی بانک‌ مرکزی در پایان سال گذشته به 407 هزار و 760 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 95 به میزان 20.1 درصد افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 52 هزار و 520 میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت 26 هزار و 620 میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی 25 هزار و 900 میلیارد تومان است. در سال گذشته بدهی دولت 2.8 درصد و بدهی شرکت‌های دولتی 14.3 درصد کاهش یافته است.

سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در سال گذشته 154 هزار و 340 میلیارد تومان بود که در دوره یک ساله 23.1 درصد رشد داشته است.

همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی 25.9 درصد رشد داشته و به رقم 160 هزار و 530 میلیارد تومان رسید.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اما با 32.4 درصد رشد به عدد 132 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده است. با این حساب در طول سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 32 هزار و 340 میلیارد تومان رشد کرده است.

در این میان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با 62.5 درصد کاهش 4 هزار و 510 میلیارد تومان شد. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم 4.5 درصد کاهش یافت و به 47 هزار و 210 میلیارد تومان رسید. بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی خط اعتباری مسکن مهر است.

برخلاف این دو گروه بانکی، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با افزایش 110.1 درصدی به 80 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است. از این رقم گفته می‌شود حدود 20 هزار میلیارد تومان آن ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت شده است.

در صورتی که رقم 20 هزار میلیارد تومان را هم کسر کنیم، باز هم حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به 60 هزار و 310 میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پس از کسر خط اعتباری برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، در سال گذشته 22 هزار و 80 میلیارد تومان رشد داشته است.

با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در سال گذشته تصور می‌شد رشد شدید بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی متوقف شود اما باز با وجود کاهش نرخ‌ها، باز هم بدهی بانک‌های غیردولتی 57.7 درصد (بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز) رشد کرده است.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند