رشد 46 درصدی پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صنعتی

رشد 46 درصدی پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صنعتی

سمت و سوی سرمایه‌گذاری صنعتی تا نیمه پاییز سال جاری از افزایش حدود 46 درصدی پیش‌بینی سرمایه در گروه‌های مختلف صنعتی حکایت دارد.

براساس آمار اعلام شده در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای 12 هزار و 181 فقره جواز تاسیس صادره، بالغ بر یک میلیون و 284 هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 4/ 20 درصد از کل گروه‌های صنعتی اختصاص داده است.

مسیر سرمایه‌گذاری تا نیمه پاییز

پس از گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، گروه‌های «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» و «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند و در رده‌های دوم تا پنجم صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفتند.

اما اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد بیش از 20 درصدی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در این مدت در مجموع 279 هزار و 898 نفر شغل برای 12 هزار و 181 فقره جواز تاسیس صادره پیش‌بینی شده است.

آمارهای اعلام شده همچنین بیانگر آن است که استان‌های «خوزستان، کرمان، هرمزگان، لرستان و بوشهر» بیشترین سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند و توانستند در میان استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند.

سرمایه پیش‌بینی شده برای استان خوزستان برای 402 فقره جواز تاسیس صادره بالغ بر 203 هزار میلیارد ریال است. اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای استان کرمان نیز بالغ بر 140 هزار میلیارد ریال است که برای 273 فقره جواز تاسیس صادره پیش‌بینی شده است.

استان هرمزگان به‌عنوان سومین استان جذاب برای سرمایه‌گذاران نیز در این مدت موفق به اخذ 210 فقره جواز تاسیس شد و برای این استان نیز سرمایه حدود 102 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است. برای استان لرستان نیز با اخذ 243 فقره جواز پیش‌بینی سرمایه حدود 79 هزار میلیارد ریالی ثبت شده و برای استان بوشهر نیز بیش از 50 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، مجموع جوازهای تاسیس صادره برای این استان 157 فقره است.

اما برای مناطق آزاد و ویژه نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 139 فقره جواز تاسیس صادره شده و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این گروه نیز بالغ بر 138 هزار میلیارد ریال بوده است، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مناطق آزاد و ویژه در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری رشدی 145 درصدی داشته است.

در میان مناطق آزاد و ویژه در مدت زمان مورد بررسی، منطقه ویژه اقتصادی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از 123 هزار میلیارد ریالی بیشترین پیش‌بینی جذب سرمایه ثبت شده که برای 57 فقره جواز تاسیس است.

منطقه آزاد اروند نیز با پیش‌بینی سرمایه حدود 12 هزار و 836 میلیارد ریالی در جایگاه بعدی قرار دارد؛ برای منطقه اروند 9 فقره جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی صادر شده است.

صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران

با توجه به آمار اعلام شده گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت و محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» گروه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند.

به‌طوری که برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در مدت زمان مذکور بالغ بر 261 هزار میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی شده است، مجموع مجوزهای صادره برای این گروه برابر با 1099 فقره بوده و اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با 29 هزار و 245 نفر است.

برای گروه ساخت فلزات اساسی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 471 فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود 155 هزار میلیارد ریالی صادر شده است.

سومین گروه سرمایه‌پذیر در مدت زمان مورد بررسی نیز به گروه ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک اختصاص داشته به‌طوری که در مدت زمان مورد بررسی برای این گروه 1177 فقره جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری حدود 154 هزار میلیارد ریالی صادر شده است.

ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت نیز با اخذ 130 فقره جواز تاسیس و پیش‌بینی بیش از 136 هزار میلیارد ریال سرمایه در جایگاه چهارم صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

اما گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها نیز که براساس آمار اعلام شده در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری با اخذ 1865 فقره جواز تاسیس بیشترین تعداد جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است.

در مدت زمان مورد بررسی نیز پیش‌بینی سرمایه برای این گروه بالغ بر 110 هزار میلیارد ریال است و در جایگاه پنجم در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

استان‌های پیشرو در اشتغال‌زایی

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مذکور از مجموع 279 هزار و 898 نفر شغل پیش‌بینی شده برای 12 هزار و 181 فقره جواز تاسیس صادره استان‌های «خراسان رضوی، تهران، یزد، سمنان و اصفهان» بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس آمار اعلام شده اشتغال پیش‌بینی شده برای استان خراسان رضوی برای 27 هزار و 290 نفر است، مجموع جواز تاسیس صادره برای این استان برابر با 1165 فقره بوده است.

اشتغال پیش‌بینی شده برای استان تهران نیز برای 18 هزار و 23 نفر بوده برای این استان در مجموع 604 فقره جواز تاسیس صادر شده است.

اشتغال پیش‌بینی شده برای استان یزد نیز برای 17 هزار و 999 نفر است، مجموع جوازهای تاسیس صادره برای این استان برابر با 944 فقره است.

برای استان سمنان نیز در مجموع ایجاد 16 هزار 59 نفر شغل پیش‌بینی شده و مجموع جواز تاسیس صادره برای این استان برابر با 659 فقره است.

برای استان اصفهان نیز در مجموع 722 فقره جواز تاسیس صادر شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به جوازهای صادره 16 هزار و 57 نفرشغل در این استان ایجاد شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند