روایت رشد ۵ برابری دارایی‌های خارجی ایران طی ۸ سال

روایت رشد ۵ برابری دارایی‌های خارجی ایران طی ۸ سال

دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ایران طی هشت سال اخیر بالغ بر ۴۴۰ درصد رشد داشته است. بیشترین افزایش دارایی خارجی متعلق به سال ۱۳۹۲ است که ۲۷۸ هزار میلیارد تومان به دارایی‌های کشور اضافه شد.

فریبا تاجدینی: دارایی‌های خارجی سیستم بانکی شامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و شامل شعب خارج بانک‌های تجاری نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ایران طی هشت سال اخیر بالغ بر ۴۴۰ درصد رشد داشته است. دارایی خارجی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸ از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان به ۷۱۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ رسیده است که افزایشی ۵۸۶ هزار میلیاردی داشته است.

دارایی های خارجی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از ۷۶ هزار میلیارد تومان به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دوران فعالیت دولت دهم، اقتصاد ایران شاهد رشد ۲۸۰ درصدی (طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) بود. دارایی‌های خارجی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان به ۵۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. بیشترین افزایش دارایی خارجی مربوط به سال ۱۳۹۲ است که ۲۷۸ هزار میلیارد تومان به دارایی خارجی اضافه شد.

طی دوران مذکور دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشدی حدود ۲۹۶ درصد به میزان ۲۲۵ هزار  میلیارد تومان افزایش یافت.

دارایی‌های خارجی در دوران فعالیت دولت یازدهم با رشدی بسیار کمتر از دولت قبل مواجه شد، دارایی خارجی اقتصاد ایران در دولت یازدهم ۴۲ درصد افزایش یافت. دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در سال ۱۳۹۲ از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان به ۷۱۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ رسید.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم رشدی ۳۱ درصدی داشت. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی دوران مذکور از ۳۰۱ هزار میلیارد تومان به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند