رویه کران‌بری در سامانه جامع گمرکی اضافه شد

رویه کران‌بری در سامانه جامع گمرکی اضافه شد

با اضافه شدن رویه کران‌بری به طرح جامع گمرکی، همه گمرکات کشور ملزم به پذیرش اظهارنامه کران‌بری و انجام تشریفات گمرکی از طریق این بخش هستند.

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز، گمرک ایران با صدور بخش‌نامه‌ای، اضافه شدن رویه کران‌بری در سامانه جامع گمرکی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد. این بخش نیز گامی دیگر در پیشبرد گمرک الکترونیک است.

کران‌بری، رويه‌ای است كه براساس آن كالای داخلی از يك گمرک مرزی به گمرك مرزی ديگر، در قلمرو گمركی از راه دريا يا رودخانه‌های مرزی حمل می‌شود.

متن این بخش‌نامه بدین شرح است:

در راستای تسهیل و سیستمی‌ کردن فرآیندهای گمرکی، از تاریخ 96/4/3 رویه کران‌بری در سامانه جامع امور گمرکی قابل بهره‌برداری است و گمرکات اجرایی می‌بایست از تاریخ اشاره شده، صرفا از طریق سامانه موصوف نسبت به پذیرش اظهارنامه کران‌بری و انجام تشریفات گمرکی آن اقدام نمایند.

همچنین در تکمیل اظهارنامه کران‌بری موارد زیر می‌بایست مدنظر قرار گیرد:

الف: خانه‌های مربوط به استان مبدا تولید کالا، کد کشور طرف معامله (خانه شماره 11)، کد کشور مقصد (خانه شماره 17)، هویت و ملیت وسیله حمل در ورود (خانه شماره 18) و نحوه حمل داخلی (خانه شماره 19) نیاز به تکمیل ندارند.

ب: در خانه شماره 44 تاریخ مهلت اعتبار پروانه و در خانه شماره 21 نام گمرک مقصد ثبت گردد.

در پایان تاکید می‌شود فرآیند سیستمی رویه کران‌بری در سامانه جامع امور گمرکی، مشابه رویه خروج موقت بوده و متعاقب اعلام وصول سیستمی گمرک مقصد، تسویه سیستمی در گمرک مبدا صورت می‌پذیرد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند