سازمان خصوصی‌سازی

زمان واگذاری سهام سه شرکت بیمه‌ای مشخص شد

زمان واگذاری سهام سه شرکت بیمه‌ای مشخص شد

زمان واگذاری سهام سه شرکت بیمه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد.

این سازمان در نظر دارد تا بلوک ۱۷.۳۴ درصدی بیمه البرز را در روز ۱۶ بهمن، بلوک ۱۸.۸۴ درصدی بیمه آسیا را در روز ۱۷ بهمن و بلوک ۱۱.۴۴ درصدی اتکایی امین را در روز ۱۸ بهمن در بورس واگذار می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچین بلوک ۱۸.۸۴ درصدی بیمه آسیا با سرمایه ۲۳۰۰ میلیارد ریالی، مشتمل بر بیش از ۴۳۳ میلیون سهم بوده که به قیمت پایه ۱۹۲۰ ریالی هر سهم و ارزش بیش از ۸۳۲ میلیارد ریال، در بورس عرضه می‌شود.

افزون بر این با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، بلوک ۱۷.۳۴ درصدی بیمه البرز با سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد ریالی، مشتمل بر بیش از ۶۹۳ میلیون سهم بوده که به قیمت پایه ۱۲۷۵ ریالی هر سهم و ارزش بیش از ۸۸۴ میلیارد ریال، در بورس به فروش خواهد رفت.

همچنین بر اساس برنامه اعلام شده، بلوک ۱۱.۴۴ درصدی اتکایی امین با سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد ریالی، مشتمل بر بیش از ۲۸۵ میلیون سهم بوده که به قیمت پایه ۱۴۳۲ ریالی هر سهم و ارزش بیش از ۴۰۹ میلیارد ریال، در بازار فرابوس عرضه می‌شود.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند