مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار مطرح کرد:

بیکاری زنان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

بیکاری زنان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

بررسی وضعیت بیکاری زنان در سال 1396 نشان می‌دهد که زنان استان همدان با سهم 20 درصدی از بیکاری این استان و زنان استان کرمان با سهم بالای 50 درصدی از بیکاری این استان، به ترتیب کمترین و بیشترین سهم زنان از بیکاری استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. 

اگرچه اقتصاد ایران به صورت کلی از موضوع بیکاری رنج می‌برد، اما این معضل اقتصادی، زنان فعال در بازار کار را بیشتر تهدید می‌کند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در بخشی از گزارش جدید خود به بررسی میزان بیکاری زنان در استان‌های مختلف پرداخته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی وضعیت بیکاری زنان در سال 1396 نشان می‌دهد که زنان استان همدان با سهم 20 درصدی از بیکاری این استان و زنان استان کرمان با سهم بالای 50 درصدی از بیکاری این استان، به ترتیب کمترین و بیشترین سهم زنان از بیکاری استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در مورد تفاوت وضعیت سهم زنان از بیکاری استان‌های مختلف می‌نویسد: علاوه بر ساختار جمعيتی، عوامل متعددی از جمله تفاوت‌های قوميتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان‌ها از يكسو و نيز ظرفيت‌ها و پتانسيل‌های اشتغال‌زايی استان‌ها از سوی ديگر نقش مهمی در تفاوت ميزان عرضه نيروی كار زنان در استان‌ها داشته است. 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند