سخت‌گیری در معاملات سخاب

سخت‌گیری در معاملات سخاب

پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد، این بار نوبت اوراق سخاب است که به تعادل برسند.

طی نامه‌ای که مدیریت کل اعتبارات به مدیران عامل بانک و موسسات اعتباری ارسال کرده است، از تاریخ 31 مرداد ماه بانک ملی و هیچ یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه انواع اوراق مالی اسلامی خارج از بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، متن نامه به شرح زیر است:

احتراما به استحضار می‌رساند با عنایت به هماهنگی‌های صورت پذیرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور بند «الف» و تبصره ذیل بند «ب» ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا و بندهای «الف» و «ب» ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر گردیده است کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها، صورت پذیرد.

از این رو آن بانک یا موسسه اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نمی‌باشند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند