سرنوشت یک‌ساله سیگار

سرنوشت یک‌ساله سیگار

وضعیت تولید، واردات رسمی، صادرات، برآورد قاچاق و برآورد مصرف سیگار در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد.

جمع تولید سیگار در کشور طی شش‌ماهه نخست سال جاری معادل ۲۳.۱۳ میلیارد نخ بوده که نسبت به تولیدی ۱۹.۳۷ درصدی در شش‌ماهه نخست سال گذشته با رشد ۱۹.۴ درصدی روبرو شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، واردات رسمی سیگار در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۲ میلیارد نخ بوده که این رقم در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱.۴ میلیارد نخ رسیده و نشان‌دهنده کاهش منفی ۵۶.۳ درصدی واردات این محصول است.

در بخش صادرات سیگار نیز در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵، ۰.۱۴ میلیارد نخ مدنظر قرار گرفته که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۰.۱۶ میلیارد نخ افزایش یافته تا شاهد رشد ۱۴.۳ درصدی در صادرات سیگار باشیم.

در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نیز برآورد قاچاق سیگار ۵.۷ میلیارد نخ بوده که این برآورد در شش‌ماهه نخست سال جاری ۳.۱۳ میلیارد نخ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۳۸.۳ درصدی در این بخش است. همچنین برآورد مصرف سیگار در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ و مدت مشابه سال جاری معادل ۲۷.۵ میلیارد نخ بوده تا شاهد عدم تغییر در این زمینه باشیم.

رشد حدود ۲۰ درصدی جمع تولید سیگار در کشور ناشی از تولید برخی شرکت‌های جدیدالتاسیس بوده است که سه واحد سیگارت‌سازی به مجموع واحدهای قبلی و نیز ۹ خط تولید به خطوط سیگارت‌سازی اضافه شده است. تعداد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیز در بازه زمانی مذکور به ترتیب ۱۱۸ و ۴۷۲ نفر بوده و میزان سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته نیز رقمی در حدود ۱۴ میلیارد ریال بوده است.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند