تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

سهم استان‌ها از بودجه 99 / کمترین بودجه به استان رییس جمهور رسید

سهم استان‌ها از بودجه 99 / کمترین بودجه به استان رییس جمهور رسید

بودجه‌ای که برای مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در نظر گرفته شده بیش از 28 هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان خورستان همانند امسال بیش از دیگر استان‌های کشور است.

لایحه بودجه سال 99 روز گذشته از سوی رییس جمهور تقدیم به مجلس شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بودجه‌ای که برای سال آینده در نظر گرفته شده بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان بوده که طبق آخرین آمار تقریبا معادل نقدینگی کل کشور است. بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه امسال ۱۶٫۷ درصد افزایش داشته است.

بودجه‌ای که برای مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در نظر گرفته شده بیش از 28 هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان خورستان همانند امسال بیش از دیگر استان‌های کشور است.

بودجه استان خوزستان بیش از 2.3 هزار میلیارد تومان بوده که پنج برابر بودجه استان سمنان است.

بعد از استان خوزستان، بیشترین میزان بودجه به استان‌های تهران و فارس تعلق گرفته است. بر اساس آمارها، بودجه استان تهران در سال آینده 1915 میلیارد تومان است.

همچنین کمترین بودجه در نظر گرفته در سال آینده متعلق به استان سمنان است. بودجه استان سمنان در لایحه بودجه 99 معادل 454 میلیارد تومان است.

بعد از استان سمنان، کمترین میزان بودجه به استان‌های قم و قزوین تعلق گرفته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند