سهم کدام دولت از رشد پایه پولی بیشتر است؟

طی سالهای 1376 تا 1396 بیشترین رشد پایه پولی مربوط به دوران فعالیت دولت نهم بوده است. طی سال‌های 1384 تا 1388 پایه پولی 173 درصد رشد کرده است.
سهم کدام دولت از رشد پایه پولی بیشتر است؟

فریبا تاجدینی: پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد به گونه ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. هر چه این نسبت بزرگ‌ تر باشد میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نوسانات پایه پولی می‌تواند متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اقتصاد ایران نیز مصون از این نوسانات نبوده، طبق آمار دو دهه اخیر پایه پولی شاهد رشدی ۴ هزار درصدی بوده است.

در سال ۱۳۷۶ پایه پولی از ۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۶ رسیده است.

ترسیم روند پایه پولی در دوران فعالیت دولت‌های مختلف طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد بیشترین رشد پایه پولی در دولت نهم رخ داده است، به طوری که پایه پولی در سال آغازین این دولت از ۲۲ هزار میلیارد تومان به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال پایانی این دولت رسید، یعنی این دولت رشدی معادل ۱۷۳ درصدی را در حوزه پایه پولی پدید آورد.

میزان رشد پایه پولی در دولت هفتم ۸۵ درصد، در دولت هشتم ۱۲۶ درصد، در دولت دهم ۹۶ درصد و در دولت یازدهم حدود ۷۰ درصد بوده است.

اقتصاد ایران طی ۲۰ ساله اخیر بیشترین تورم را در دولت دهم شاهد بوده ، به طوری که در این دوران تورم تا ۳۴٫۷ درصد هم  افزایش یافت، که می‌توان گفت حجم بالای پایه پولی در دولت نهم در به وجود آمدن تورم ۳۴٫۷ درصدی موثر بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید