سکونت یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد

سکونت یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد

یک فعال در حوزه‌های اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر جمعیت ۱۲ میلیونی حاشیه‌نشین در کشور حدود بیش از ۸ میلیون نفر از افراد کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری ساکن هستند، به طوری‌که یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.

مهندس مصطفوی با اشاره به خواستگاه مهاجرت افراد به حاشیه شهرها، گفت: بسیاری از افراد گمان می‌کنند که اکثر حاشیه نشین ها از سمت روستاها به مناطق حاشیه شهرها آمده‌اند، در حالی که فقر شهری امروزه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت افراد از داخل شهر به حاشیه شهر به شمار می‌آید.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به افزایش مستمر هزینه مسکن در داخل شهرها، اظهار کرد: درآمد بسیاری از افراد که مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها می‌شوند در اغلب موارد در طول افزایش هزینه مسکن یا ثابت مانده و یا پایین‌تر از حد معمول شده است، به طوری که افراد توانایی تهیه مسکن در داخل شهر را نداشته باشند.

این فعال حوزه آسیبهای اجتماعی با اشاره به اهمیت موضوع فقر شهری، توضیح داد: توجه به معاش بافت‌های شهری امروزه یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از مهاجرت ساکنین شهرها به مناطق حاشیه جلوگیری کند.

وی با اشاره به این که امروزه حدود بیش از ۱۲ میلیون نفر از افراد کشور در مناطق حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، عنوان کرد: علاوه بر جمعیت ۱۲ میلیونی حاشیه نشین در کشور حدود بیش از ۸ میلیون نفر از افراد کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری ساکن هستند، به طوری که یک چهارم جمعیت کشور در بافتهای ناکارآمد کشور زندگی می‌کنند.

مصطفوی با اشاره به ارتباط موضوع بزهکاری با حاشیه‌نشینی، تصریح کرد: افراد حاشیه نشین همواره زمانی می‌توانند به راحتی به امور بزه بپردازند که چهره آشنایی برای محله‌ای که ساکن هستند نداشته باشند.

وی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد با اشاره به این که بسیاری از روستائیان با مهاجرت به حاشیه شهرها سرمایه‌های اجتماعی خود را از دست می‌دهند، عنوان کرد: در برخی از مواقع افراد به دلیل انجام راحت امور بزه از سایر شهرهای کشور به سمت محله‌های حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیر رسمی گرایش می‌یابند.

همچنین رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی نیز با اشاره به این که امروزه موضوع حاشیه نشینی در تمامی کشورها به یک بحران اجتماعی مبدل شده است، گفت: بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور زندگی می‌کنند.

وی همچنین در ادامه افزود: موضوع سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی یکی از مهم‌ترین معضلات هزاره سوم به شمار می‌آید، به طوری که در سراسر دنیا از هر ۶ نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به این که کشورهای در حال توسعه همواره بیشتر از سایر کشورها درگیر معضل حاشیه نشینی هستند، عنوان کرد: در حالت کلی حدود ۴۰ درصد از جمعیت یک کشور در حال توسعه در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به این که وزارت مسکن متولی اصلی در موضوع ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی به شمار می‌آید، اظهار کرد: وزارت مسکن می‌تواند پیمایش‌های دقیق در حوزه سکونتگاه‌های غیر رسمی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، در حالی که سایر سازمان‌های اجتماعی در این حوزه مشغول انجام تحقیقات نیز هستند.

جعفری سدهی با اشاره به این که پایگاه‌های خدمات اجتماعی ستاد اورژانس اجتماعی کشور همواره بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده فعالیت و اقدامات خود را پیش می‌برند، عنوان کرد: ستاد اورژانس اجتماعی کشور همواره بر این باور است که اقدامات همواره باید مبتنی بر شواهد انجام پذیرند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: بدون شک نیازها و مشکلات اجتماعی موجود در جامعه همواره نسبت به مناطق مختلف شکل‌های گوناگونی را به خود می‌گیرند.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ارتباط میان آسیب و بحران اجتماعی تصریح کرد: بدون شک افزایش آسیب‌های اجتماعی در موارد گوناگون زمینه ایجاد بحران‌های اجتماعی را فراهم می‌آورند.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند