سیمانی‌های سودآور در بورس؛ بازدهی ماهانه تا 24 درصد

سیمانی‌های سودآور در بورس؛ بازدهی ماهانه تا 24 درصد

ارزش سهام سیمانی‌ها در یک ماه گذشته چه تغییری داشت؟ در این گزارش بررسی تجارت‌نیوز از قیمت سیمانی‌ها در یک ماه گذشته را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات برگرفته از ره‌آورد است.

قیمت سهام سیمانی‌ها در یک ماه گذشته چه تغییری داشت؟ در این گزارش بررسی تجارت‌نیوز از قیمت سیمانی‌ها در یک ماه گذشته را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات برگرفته از ره‌آورد است.
گروه سیمان شرایط خوبی دارد و از نظر ارزش بازار می‌تواند سودآور باشد.

 

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند