شایعات ورشکستگی بانک‌ها در یک دهه اخیر (اینفوگرافیک)

شایعات ورشکستگی بانک‌ها در یک دهه اخیر (اینفوگرافیک)

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز شایعات ورشکستگی بانک‌ها در یک دهه اخیر را مشاهده می‌کنید که در تمام این موارد بانکی که شایعات درباره آن وجود داشته، اکنون در حال فعالیت است.

انتشار شایعه ورشکستگی بانک‌ها مسئله جدیدی در اقتصاد ایران نیست. تنها طی یک دهه اخیر 10 مورد شایعه درباره بانک‌هایی بوده که در مقطع فعلی مشغول به کار هستند.

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز (که برگرفته از داده‌های منتشرشده در نشریه دنیای اقتصاد است) شایعات ورشکستگی بانک‌ها در یک دهه اخیر را مشاهده می‌کنید که در تمام این موارد بانکی که شایعات درباره آن وجود داشته، اکنون در حال فعالیت است. (اینفوگرافیک از سحر قادری)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند