شرایط جدید معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی

شرایط جدید معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، شرایط برخورداری صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات را اعلام کرد.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های صادراتی را اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران؛ امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، شرایط برخورداری صادرکنندگان از نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات غیرنفتی سال ٩٧ و ٩٨ را در قالب دستورالعمل اجرای جز ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ اعلام کرد که به این شرح است:

 

منبع: ایلنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند