رکود کرونایی تمام بخش‌های بازار مسکن از یک‌سو و رکود مضاعفی که با شروع ماه رمضان در اوایل اردیبهشت ماه به شکل سنتی در انتظار بازار مسکن است از سوی دیگر، نگرانی موجران برای مدت انتظار اجاره را افزایش داده و آنها را وادار به عرضه زودهنگام آپارتمان‌های خود در بازار اجاره کرده است.

ویژگی دیگر بازار اجاره فعلی، تعداد بسیار اندک عرضه فایل‌های «رهن کامل» است. اغلب موجران در این بازار علاقه‌مند به دریافت اجاره‌بهای یک تا پنج میلیون تومانی بر اساس متراژ و موقعیت ملک خود هستند و فقط برخی موجران آپارتمان‌های لوکس اجاره‌بهای کمتر از این مقدار را پیشنهاد داده‌اند و ودیعه چند صد میلیون تومانی را به اجاره ماهانه چند میلیون تومانی ترجیح می‌دهند.

منبع: دنیای اقتصاد