صدور مجوزهای کسب‌و‌کار متمرکز شد

صدور مجوزهای کسب‌و‌کار متمرکز شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای است که با هدف تمرکز و شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی ایجاد شده است.

میرشجاعیان حسینی به خبرنگاران گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از 4 زیرسامانه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.

به گفته معاون وزیر، این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند.

تا با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.

میرشجاعیان گفت: زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است.

 

وی افزود: کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند.

وی گفت: مردم می‌توانند شکایت را برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت اعلام کنند.

وی افزود: در زیر سامانه یاور متقاضیان کسب و کار می‌توانند از مشاوره‌های تخصصی کارشناسان استفاده کنند.

شجاعیان گفت: در زیر سامانه نما نیز می‌توان به اطلاعات قانونی و زمان صدور مجوزها دسترسی پیدا کرد.

حسین میرشجاعیان درباره عملکرد هیئت مقررات زدایی و اقدامات انجام شده در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: تاکنون 21 جلسه اصلی و 50 جلسه کمیته تخصصی در این هیئت تشکیل شد.

صدور مجوزهای کسب‌و‌کار متمرکز شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای است که با هدف تمرکز و شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی ایجاد شده است.

میرشجاعیان حسینی به خبرنگاران گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از 4 زیرسامانه است.

وی افزود: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.

به گفته معاون وزیر، این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند.

تا با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.

میرشجاعیان گفت: زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است.

وی افزود: کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند.

وی گفت: مردم می‌توانند شکایت را برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت اعلام کنند.

وی افزود: در زیر سامانه یاور متقاضیان کسب و کار می‌توانند از مشاوره‌های تخصصی کارشناسان استفاده کنند.

شجاعیان گفت: در زیر سامانه نما نیز می‌توان به اطلاعات قانونی و زمان صدور مجوزها دسترسی پیدا کرد.

حسین میرشجاعیان درباره عملکرد هیئت مقررات زدایی و اقدامات انجام شده در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: تاکنون 21 جلسه اصلی و 50 جلسه کمیته تخصصی در این هیئت تشکیل شد.

 

منبع: صداوسیما

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند