صرفه‌جویی ۱۰۲ میلیون مترمکعبی آب کشاورزی

صرفه‌جویی ۱۰۲ میلیون مترمکعبی آب کشاورزی

ظرفیت آب صرفه‌جویی شده با اجرای عملیات آب و خاک در اراضی کشاورزی در تیر ماه امسال ۱۰۲ میلیون و ۲۸۰ هزار متر مکعب بوده است.

در تیر ماه سال جاری با اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح ۱۲ هزار و ۲۴۷ هکتار ۵۳ میلیون و ۸۹۰ هزار متر مکعب و با احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح ۱۴ هزار و ۵۶۸ هکتار؛ ۱۴ میلیون و ۵۷۰ هزار متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سطح انتقال آب با لوله نیز در تیر ماه امسال ۱۳۶۵ کیلومتر و احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی ۳۸۵۰ هکتار بوده که در نتیجه آن به ترتیب ۲۰ میلیون و ۴۸۰ هزار متر مکعب و سه میلیون و ۸۵۰ هزار متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

بنابراین گزارش، در نتیجه تجهیز و نوسازی ۴۴۴۷ هکتار اراضی مدرن نیز ۶ میلیون و ۲۳۰ هزار متر مکعب آب و با تجهیز و نوسازی ۶۱۰ هکتار اراضی شالیزاری، ۸۵۰ هزار متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شده است.

همچنین در مدت یاد شده در ۱۷۱۸ هکتار اراضی، عملیلت زهکشی زیرزمینی صورت گرفته که صرفه‌جویی دو میلیون و ۴۱۰ هزار متر مکعب آب در پی داشته است.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند