صنعت تایر با قاچاق و واردات بی‌رویه پنچر می‌شود

واردات بی‌رویه و قاچاق معضلی برای تولیدکنندگان داخلی است. صنعت تایر نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و علی‌رغم چراغ سبز مردم به تولیدات داخلی، عدم حمایت از طرف مراجع مربوط، کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.

صنعت تایر با قاچاق و واردات بی‌رویه پنچر می‌شود

واردات بی‌رویه و قاچاق معضلی برای تولیدکنندگان داخلی است. صنعت تایر نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و علی‌رغم چراغ سبز مردم به تولیدات داخلی، عدم حمایت از طرف مراجع مربوط، کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید