ضعف مدیریت اجرای طرح‌های صنعت نفت را به تاخیر انداخته بود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مشکلات مدیریتی، برنامه ریزی و تامین مالی را در کنار تحریم از جمله دلایل اجرا نشدن پروژه های توسعه ای صنعت نفت اعلام کرد.  رکن الدین جوادی گفت: اجرا نشدن پروژه‌ها در سالهای اخیر تنها به دلیل تحریم نبوده است بلکه برنامه ریزیهای نادرست و نبود نظارت مدیریتی سبب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مشکلات مدیریتی، برنامه ریزی و تامین مالی را در کنار تحریم از جمله دلایل اجرا نشدن پروژه های توسعه ای صنعت نفت اعلام کرد.

 رکن الدین جوادی گفت: اجرا نشدن پروژه‌ها در سالهای اخیر تنها به دلیل تحریم نبوده است بلکه برنامه ریزیهای نادرست و نبود نظارت مدیریتی سبب شد وضع طرح‌های توسعه ای این گونه شود.

 وی با بیان این که تعلق خاطر کارکنان صنعت نفت به این صنعت باید افزایش یابد افزود: با بلوغ این احساس و تعلق خاطر، پایه های اقتصاد مقاومتی بیشتر شکل می گیرد.

 جوادی به ضرورت آموزش اشاره کرد و گفت: در بخش عملیاتی، آموزش باید بیشتر شود و بهره بردار و مدیر عملیاتی باید به صرفه جویی اهمیت بیشتری دهد. همچنین مدیران باید احساس کنند در مقابل تولید، هزینه پرداخت می شود.

 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که باید نقش انسان‌ها در تولید معلوم باشد افزود: نتیجه کار هر فرد باید به خود آن فرد نشان داده شود تا او با مقایسه پیشرفتها، پایه های انگیزشی اش را تقویت کند.

 جوادی با اشاره به این که اشکالات زمان تولید مربوط به مقدمات آن است افزود: لازم نیست چرخ تولید در نفت را از اول اختراع کنیم بلکه باید از تجربه گذشتگان در این زمینه استفاده کرد و با آموزشهای ملی و بین المللی تولید و توسعه را به حال پایدار نزدیک کرد.

 وی افزود: همچنین فرایندهای تعمیر و نگهداری در صنعت نفت باید جدی گرفته شود.

 معاون وزیر نفت با اشاره به این که وابسته نبودن به سازمان در کارکنان صنعت نفت باید از بین برود گفت: در زمینه های علاقمندی و وابستگی کارکنان باید کار فرهنگسازی به طور جدی پیگیری شود.

 جوادی با یادآوری این که همه بحثها بر سر افزایش میزان تولید نفت است افزود: برای رسیدن به تولید بالا باید 3 مقوله مهندسی، تدارکات و اجرا یا راه اندازی به صورت جدی دنبال شود.

 وی افزود: اگر در بخش مهندسی و تدارکات مشکل وجود داشته باشد قطعا اجرا و راه اندازی خوبی نخواهیم داشت و بهره برداری با مشکل مواجه می شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند