معاون صدا:

طنز رادیو نسبت به تلویزیون قوی‌تر است

طنز رادیو نسبت به تلویزیون قوی‌تر است

معاون صدا با دفاع از وضعیت طنز در رادیو، اعلام کرد: رادیو برای شب یلدای امسال برنامه‌های متنوع و متعددی در ژانر طنز دارد.

حمید شاه‌آبادی درباره برنامه‌های طنز در رادیو بیان کرد: یکی از ژانرهای جدی برای ما در رادیو طنز است. طنز، نیاز کشور ماست و ما امسال برای شب یلدا برنامه‌های متنوع و متعددی در ژانر طنز داریم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون صدا درباره ماهیت ژانر طنز  بیان کرد: بین طنز و لودگی، مرز باریکی وجود دارد و بسیار سخت که بین طنز و لودگی خلط ایجاد نشود.

وی افزود:به یاد دارم که مقام معظم رهبری، زمانی از طنز رادیو به عنوان طنزی قابل دفاع، ارزشمند و در قالب تعابیر بسیار نیکو یاد می‌کردند و طنز رادیو را قوی می‌دانستند.

شاه‌آبادی با اشاره به وضعیت برنامه‌های طنز رادیو در مقایسه با تلویزیون، خاطرنشان کرد: رادیو در حوزه طنز پیشتاز است و اگر به حوزه خودمان هم نگاه کنیم در نسبت با تلویزیون، رادیو بسیار در حوزه طنز قدرت دارد.

وی گفت: این ژانر بسیار  تاثیرگذار است؛ البته طبیعی است که بخشی از برنامه‌های رادیو باید به طنز اختصاص پیدا کند. کارهای طنز در رادیو نسبت خوبی دارند اما قابل افزایش هم هستند.

معاون صدا با اشاره به برگزاری نشست مطبوعاتی در این معاونت، اظهار  کرد:  ما چهارشنبه این هفته اولین دیدار خود را با کارکنان معاونت صدا خواهیم داشت و بعد از آن هم در اولین فرصت یک نشست مطبوعاتی برگزار می‌کنیم.

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند