عربستان باید به اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهد

عربستان باید به اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهد

یک نهاد نظارت حقوق بشر سازمان ملل از عربستان سعودی خواسته است تا به اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهد.

یک نهاد نظارتی حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از وضعیت حقوق زنان در عربستان سعودی از مقام‌های ریاض خواست تا به اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان پایان داده و به انها اجازه دسترسی کامل به عدالت و برابری را بدهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این گزارش افزود: گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر پس از بررسی و ارزیابی اصلاحات اخیر انجام شده در عربستان سعودی، از اقدامات مقام‌های ریاض در اجازه دادن به زنان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و لغو ممنوعیت رانندگی زنان استقبال کرده‌اند.

با این حال، عربستان هنوز یکی از محدودترین کشورهای جهان برای زنان به شمار می‌رود. عربستان هیچ‌گونه وزیر زنی ندارد و سیستم قیمومیت مردان بر زنان هنوز به طور گسترده‌ای پابرجاست و زنان برای اتخاذ تصمیمات بسیار مهم نیاز به تایید بستگان مرد دارند.

کمیته حذف تبعیض علیه زنان سازمان ملل از دولت سعودی خواسته است تا اقدامات مربوط به قیمومیت مردان بر زنان را به طور کامل لغو کند. عربستان باید دستور جدید را اجرا کند که شامل مجوز صدور ویزا برای همه زنان و مسافرت یا ادامه تحصیل آنها در خارج از کشور است.

یک هیئت سعودی ماه گذشته به این کمیته اعلام کرده بود که قوانینی را اجرا خواهد کرد که استقلال بیشتری را به زنان خواهد داد و آنها نقش اقتصادی بیشتری را در جامعه عربستان ایفا خواهند کرد.

ولی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بر این باورند که عربستان سعودی باید یک راهبرد جامع را برای حذف رفتارها و اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان تدوین و اجرا کند. تجاوز و هر گونه خشونت علیه زنان باید در قوانین عربستان سعودی، جرم شمرده شود. ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و پوشش اجباری برای زنان باید خاتمه یابد.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند