بررسی دقیق عملکرد گروه فرآورده‌های نسوز در سال ۹۷

بررسی شرکت‌های گروه فرآورده‌های نسوز در سال 97 نشان می‌دهد به طور کلی شاهد افزایش مبلغ فروش شرکت‌های این گروه در سال 97 نسبت به سال 96 بوده‌ایم.
بررسی دقیق عملکرد گروه فرآورده‌های نسوز در سال ۹۷

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی مبلغ فروش گروه فرآورده‌های نسوز نشان می‌دهد کفرا (فرآورده های نسوز ایران) در سال ۹۷ بالاترین میزان درآمد را در بین گروه فرآورده‌های نسوز داشته است.

کفرا در سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۷ توانسته است ۲۱۶ میلیارد تومان درآمد بسازد.

در رتبه‌های بعدی ساخت درآمد حاصل از فروش کتوکا (تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا)، کاذر (فرآورده‌های نسوز آذر) و کفپارس (فرآورده‌های نسوز پارس) قرار دارند.

مقایسه مبلغ فروش شرکت‌های فعال در گروه فرآورده‌های نسوز نشان می‌دهد، بیشترین میزان افزایش مبلغ فروش متعلق به کفرا می‌باشد که مبلغ فروش شرکت از ۱۰۹ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۹۸ درصدی (معادل ۱۰۷ میلیارد تومان) به ۲۱۶ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

در کنار میزان افزایش، بیشترین درصد رشد مبلغ فروش نیز متعلق به کفپارس می‌باشد که با رشد ۱۲۶ درصدی بیشترین درصد افزایش درآمد را متعلق به خود کرده است.

درآمد کفرا بیشترین افزایش را در بین شرکت‌های فعال در گروه فرآورده‌های نسوز داشته است اما در میان محصولات کفرا، آجرهای قلیایی بیشترین میزان و درصد افزایش مبلغ فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش ۳۵ میلیارد تومانی مبلغ فروش آجرهای قلیایی بیشترین تاثر از نظر مبلغ فروش را بر افزایش درآمد کفرا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته است.

مبلغ فروش آجرهای قلیایی در سال ۹۶ بیش از ۳۸ میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۷ با رشد ۹۱ درصدی به ۷۴ میلیارد تومان رسیده است.

افزایش ۱۴ درصدی در مقدار فروش آجرهای قلیایی و افزایش ۶۷ درصدی در نرخ فروش آجرهای قلیایی موجب افزاش ۹۸ درصدی مبلغ فروش این محصول در سبد فروش کفرا شده است.

افزایش مبلغ فروش کتوکا بعد از کفرا بالاترین مبلغ فروش را در این گروه داشته است.

درآمد کتوکا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۵۷ درصدی داشته است.

به دلیل افزایش ۳۴ درصدی در تعداد فروش محصولات شرکت و ۳۴ درصدی میانگین نرخ فروش محصولات شرکت مبلغ فروش شرکت رشد قابل توجهی داشته است.

اما در بین محصولات کتوکا بیشترین میزان تغییر مربوط به محصول جرم می‌باشد.

مبلغ فروش این محصول از ۲۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۷۳ درصدی (معادل ۲۰۷ میلیارد تومان) به ۴۹۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

مبلغ فروش کاذر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

مبلغ فروش کاذر از ۵۸ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۷۴ درصدی به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

مقدار روش محصولات کاذر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش دو درصدی داشته است اما افزایش ۷۸ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات شرایط را برای افزایش مبلغ فروش کاذر فراهم نموده است.

افزایش ۱۹ میلیارد تومانی در فروش آجرهای دومولیتی و افزایش ۱۷ میلیارد تومانی در فروش جرم‌های دومولیتی بیشترین اثر را بر افزایش مبلغ فروش کاذر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته‌اند.

مبلغ فروش کفپارس در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیشترین درصد تغییر را در گروه فرآورده‌های نسوز را داشته است.

مبلغ فروش این شرکت از ۹ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۱۲۶ درصدی به ۱۹ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

مقدار فروش شرکت بیش از دو درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است اما میانگین نرخ فروش محصولات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد چشمگیر ۱۳۱ درصدی داشته است.

همین امر موجب افزایش ۱۲۶ درصدی مبلغ فروش شرکت شده است.

افزایش مبلغ فروش آجر منیزیت کربنی در سال ۹۷ بیشترین اثر را در بین محصولات بر افزایش مبلغ فروش کفپارس داشته است.

فروش این محصول از چهار هزار و ۶۲۱ میلیون تومان در سال ۹۶ به ۱۴ هزار و ۲۵۳ میلیون تومان در سال ۹۷ رسیده است.

منبع: بااقتصاد

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز