فرآیند صدور مجوز واردات نهاده‌های کشاورزی اعلام شد

فرآیند صدور مجوز واردات نهاده‌های کشاورزی اعلام شد

فرایند و نحوه صدور مجوز واردات نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام شد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با صدور اطلاعیه ای فرآیند و نحوه صدور مجوز واردات نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پیرو سوالات ایجاد شده برای واردکنندگان نهاده های کشاورزی، در خصوص نحوه بررسی و کنترل ثبت سفارش‌های انجام شده توسط واردکنندگان کودهای کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توجه شما را به موارد ذیل جلب می‌نمائیم:

1 . از ابتدای ماه جاری و در راستای کنترل و نظارت بر فرایند ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های کشاورزی همچون کود، سم، بذر و ماشین‌آلات، وفق دستور وزیر جهاد کشاورزی حجتی، سازمانها و دستگاههای تخصصی هریک وظیفه کنترل و نظارت بر فرایند ثبت سفارش یکی از نهاده‌های کشاورزی را زیر نظر معاون وزیر در امور زراعت عهده دار شدند که بر همین اساس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز مسئولیت کنترل و نظارت بر فرایند ثبت سفارش کودهای کشاورزی را با هدایت کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی به عهده گرفت.

2. در روزهای آغازین وفق ابلاغ وزارت متبوع درخواست‌ها صرفا از جهت شکلی (داشتن گواهی ثبت مواد کودی، داشتن پروفرمای معتبر و …) بررسی و چنانچه کود درخواستی برای واردات دارای مدارک و مستندات لازم بود درخواست ثبت سفارش واردات آن تائید می‌گردید.

3. پس از گذشت بیش از یک هفته از آغاز این طرح و با عنایت به محدودیتهای ارزی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد مقابله با تحریم به کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی ماموریت دادند که کودهای وارداتی با توجه به نقش و اثرشان در تولید اولویت‌بندی شوند. متعاقب دستور وزیر، مهرفرد معاون محترم وزیر در اموربازرگانی نیز بر اولویت‌بندی کودهای وارداتی به جهت محدودیت‌های ارزی تأکید نمود.

4. بر همین اساس معاون محترم وزیر در امور زراعت کارگروهی را با محوریت مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور مامور اولویت‌بندی کودهای وارداتی نمودند. متعاقب آن کارگروه مذکور بر اساس ظرفیت تولید کود در داخل کشور، این اولویت‌بندی را مشخص و مبنای کار بررسی و کنترل ثبت سفارش کودهای وارداتی برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار داد.

5. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز بر مبنای اولویت‌های ابلاغی مذکور، درخواست‌های واصله را کنترل و در صورت مطابقت با دستورالعمل ابلاغی تائید می‌نماید.

6. ازبیش از 800 پرونده واصله به کارتابل شرکت خدمات حمایتی تا امروز مورخ 22/5/1397 صددرصد پرونده ها بررسی، تعیین تکلیف و در چارچوب اولویت‌بندی ابلاغی تائید و یا رد شده‌است. درخصوص موارد ردی نیز دلیل یا دلایل رد آن در سامانه به فرد یا شرکت متقاضی منعکس و اعلام شده‌است. تا ایشان نیز متناسب با آن نسبت به اصلاحات و ویرایش آن اقدام لازم را معمول نمایند.

7. ارزش پرونده‌های تائید شده در کارتابل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تا این تاریخ بیش از یکصد میلیون دلار میباشد.

8. رسیدگی به پرونده‌های جدید در کمتر از یک روز انجام شده و هیچیک از متقاضیان معطل فرایند ممیزی و کنترل ثبت سفارش‌ واردات کود در این شرکت نخواهد بود.

9. جهت راهنمایی متقاضیان از آنها میخواهیم که به وب سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حوزه معاونت بازرگانی، حوزه معاونت فنی و یا روابط عمومی و امور بین‌الملل این شرکت مراجعه نمایند.

مدارک موردنیاز جهت بررسی درخواست‌ها در کارتابل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

1 . ارائه تصویر گواهی ثبت مواد کودی (پشت و رو)

2. ارائه پروفرمای معتبر (ترجیحا به تفکیک هر قلم کود(

برای تسهیل امور و پیرو هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امورزراعت مقرر گردید که تعهدنامه محضری نیز صرفاً توسط شرکت‌هایی که مورد تائید قرار گرفته‌اند تهیه و تحویل دفتر ایشان شود و متقاضیان تنها با ارائه دو مدرک:

1 . گواهی ثبت مواد کودی (پشت و رو)

2 . پیش فاکتور معتبر (پروفرما)

فرایند کنترل و بررسی درخواست‌شان در کارتابل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ظرف کمتر از یک روز انجام می‌شود.

 

منبع:‌ تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند