تازه‌ترین اخبار مجامع:

مجمع شركت سرمايه‌گذاری بهمن برگزار شد / سود هر سهم چقدر شد؟

مجمع شركت سرمايه‌گذاری بهمن برگزار شد / سود هر سهم چقدر شد؟

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه‌گذاری بهمن، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1397/9/30 و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت و سود نقدی به‌ازای هر سهم نماد «وبهمن» به مبلغ 140 ریال تصویب شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شركت سرمايه‌گذاری بهمن که با نماد «وبهمن» در بازار سهام فعال است، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه، پنجشنبه 29 فروردین ماه امسال برگزار شد و در رابطه با دستور جلسه تصمیماتی گرفته شد.

مجمع شركت سرمايه‌گذاری بهمن

در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

سود نقدی به‌ازای هر سهم نماد «وبهمن» به مبلغ 140 ریال تصویب شد.

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت سرمايه‌گذاری بهمن و موسسه بهبود سيستم‌های مدیریت حسابرسين بازرس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین روزنامه‌ اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند