مشوق‌های جدید برای سازندگان در بافت‌های فرسوده

مشوق‌های جدید برای سازندگان در بافت‌های فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از بسته‌های تشویقی جدید برای تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از بسته‌های تشویقی جدید برای تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، کاوه حاجی علی‌اکبری گفت: با توجه به فراوانی قابل توجه پلاک‌های واقع در محدوده‌های فرسوده شهر تهران (بالغ بر 206 هزار قطعه ملکی) و صرفه پایین‌تر ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده در قیاس با سایر نقاط شهر، حمایت از فرآیند نوسازی مسکن و ترغیب سازندگان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، از طریق اعمال سیاست تبعیض مثبت و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

بر اساس تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسـازی و توانمندسـازی بافت‌های فرسـوده و ناکارآمد شهری در سال 1393، مقرر شد ایجاد تمهیدات لازم برای پرداخت سالانه 300 هزار تسهیلات ساخت مسکن و 60 هزار تسهیلات ودیعه اسکان موقت از محل منابع داخلی بانک‌ها و با معرفی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تا پایان برنامه ششم توسعه، در دستورکار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

به گفته حاجی علی‌اکبری «یارانه سود بانکی تعهد شده توسط شهرداری تهران به هر واحد، صرفا برای متقاضیانی که ملک آنها در بافت‌های فرسوده مصوب محلات 24گانه کم برخوردار قرار داشته باشد، معادل پنج درصد (5%) سود تسهیلات است و برای متقاضیان در محلات فرحزاد، کن، محلات حصار صفوی، پروژه‌های پیشتاز (پروژه‌های تجمیعی شامل حداقل 10 پلاک (احتساب بن‌بست به‌عنوان یک پلاک) با مساحت عرصه کل حداقل 400 متر مربع) در بافت فرسوده کلیه محلات و پروژه‌های تجمیعی با حداکثر 4 طبقه مسکونی (در هنگام پایان کار ساختمانی) در بافت فرسوده کلیه محلات، معادل 9 درصد (9%) یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی شده است».

علی‌اکبری افزود: مبنای محاسبه سهم شهرداری در یارانه سود تسهیلات، تعداد واحد مسکونی مندرج در پروانه ساختمانی است و کلیه متقاضیانی که صدور پروانه تخریب و نوسازی آنها پیش از 23 اسفند سال 1397 است، مشمول دریافت یارانه مطابق دستورالعمل قبل هستند. براین اساس متقاضیان پروژه‌های پیشتاز نوسازی در بافت‌های فرسوده، می‌توانند از 9 درصد یارانه سود تسهیلات بانکی ساخت (سهم شهرداری) بهره‌مند شوند.

تخفیف 50 درصدی کمک هزینه خدمات مهندسی

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مشوق جدید دیگر را اعطای 50 درصد از هزینه‌های خدمات مهندسی در پروژه‌های پیشتاز نوسازی توسط شهرداری تهران اعلام کرد. به گفته علی اکبری پروژه‌های نوسازی پیشتاز (پروژه‌های تجمیعی 10 پلاک و بیشتر)، پروژه‌های تجمیعی با حداکثر 4 طبقه و پروژه‌های واقع در محلات کن، فرحزاد و محله‌های حصار صفوی علاوه بر تخفیف 50 درصدی هزینه‌های خدمات مهندسی نظارت، از تخفیف 50 درصد هزینه‌های خدمات مهندسی شامل طراحی، کنترل طراحی و شناسنامه فنی نیز برخوردار می‌شوند. علی‌اکبری اظهار داشت: کمک هزینه خدمات مهندسی صرفا به پروژه‌هایی تعلق خواهد گرفت که اولین فیش اعلام عوارض آنها پس از تاریخ 23 بهمن ماه 1397 صادر شده باشد.

کاهش هزینه‌های اجرای نما

حاجی علی‌اکبری با اشاره به تدوین دستور‌العمل جدید برای پرداخت کمک هزینه اجرای نما به پروژه‌های ساختمانی واقع در بلوک‌های فرسوده مصوب در محلات کم‌برخوردار شهر تهران، عنوان کرد: به منظور جریان‌سازی طراحی و اجرای نماهای واجد کیفیت و بسترسازی فرهنگی، تسهیلات کمک هزینه اجرای نما برای متقاضیان پروانه‌های صادره در بافت‌های فرسوده شهر تهران در سه دسته قابل پرداخت است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: پروژه‌های تجمیعی با حداقل 10 پلاک و بیشتر (با احتساب معبر الحاقی و بن‌بست به‌عنوان یک پلاک) در بافت‌های فرسوده همه محلات تا سقف 500 میلیون ریال، پروژه‌های تجمیعی با حداکثر 4 طبقه روی همکف در همه محلات تا سقف 20 میلیون تومان و پروژه‌های نوسازی در محلات 24گانه کم برخوردار و محلات کن، فرحزاد و محله‌های حصار صفوی تا سقف 20 میلیون تومان مشمول دریافت کمک هزینه اجرای نما خواهند بود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: متقاضیانی که مدارک آنها از ابتدای سال 1398 از سوی شهرداری منطقه به سازمان نوسازی شهر تهران ارسال شده است، مشمول دریافت تسهیلات جدید خواهند بود و کلیه متقاضیانی که تاریخ ارسال مدارک آنها از سوی شهرداری منطقه تا پایان سال 1397 باشد، مطابق دستور‌العمل قبلی از تسهیلات اجرای نما بهره‌مند خواهند شد.

 

منبع: روزنامه ایران

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند