مناطق آزاد باید به پایگاه‌های صادراتی تبدیل شوند

مناطق آزاد باید به پایگاه‌های صادراتی تبدیل شوند

رئیس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به پایگاه‌های صادراتی تبدیل شوند، تصریح کرد: اقدامات مثبت در مناطق آزاد بایستی در سرزمین اصلی نیز پیاده‌سازی شود.

ابراهیم جمیلی با اشاره به پیشینه شکل گیری مناطق آزاد و تاثیر آن در تجارت آزاد گفت: متاسفانه شکل‌گیری مناطق آزاد در کشورمان دیر انجام شد اما در بُعد سرعت بخوبی پیش رفتیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان این مطلب، شمار بالای مناطق آزاد در کشور را یک اشتباه دانست و افزود: مناطق آزاد و ویژه تجاری به جای اینکه به قطب‌های تولیدی و صادراتی تبدیل شوند، متاسفانه به کانالی برای ورود کالا تبدیل شد.

جمیلی در عین حال به رونق نسبی مناطق آزاد از جمله کیش اشاره کرد و گفت: سایر مناطق آزاد این رسالت را بخوبی انجام نداده‌اند و حتی قبل از عید طرحی برای اضافه شدن تعداد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد مطرح شد.

وی با بیان اینکه اقدامات مثبت در مناطق آزاد باید در سرزمین اصلی نیز پیاده‌سازی شود، اظهار کرد: مناطق آزاد یکی از معابر قاچاق است؛ بنابراین باید کمک کنیم مناطق آزاد به پایگاه‌های صادراتی و تولیدی تبدیل شود.

جمیلی ادامه داد: ابتدا قرار بود قشم یک واحد صنعتی شود. این منطقه از نظر جغرافیایی یکی از بهترین نقاط خلیج فارس است اما متاسفانه نتوانستیم [رسالت منطقه آزاد را در قشم پیاده‌سازی کنیم].

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه باید قوانین مناسب مناطق آزاد را به قوانین عمومی تبدل کرد، افزود: ما باید در حوزه تولید با مزیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنیم تا سیاست‌های تولیدی بعنوان یک ارزش شناخته شود.

 

منبع: رادیو اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند