نحوه انتشار صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس ابلاغ شد

نحوه انتشار صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس ابلاغ شد

سازمان بورس ۲۳ شرکت سرمایه‌گذاری حاضر در بورس و فرابورس به همراه دیگر شرکت‌های ثبت شده این گروه را مکلف کرد از صورت‌های مالی نمونه استفاده کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ای همه شرکت‌های سرمایه گذاری ثبت شده از جمله 23 شرکت حاضر در بورس و فرابورس را مکلف کرد از صورت‌های مالی نمونه استفاده کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این صورت‌های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا بوده و در صورتی‌که سازمان بورس، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورت‌های مالی اعلام کند، شرکت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات هستند.

همچنین در تهیه صورت‌های مالی نمونه، به افشای مناسب و کافی اطلاعات تحت شرایط عمومی و کلی تاکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. در موارد بااهمیت، اطلاعات مرتبط با شرایط خاص نیز باید حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهای حسابداری گزارش شود.

براساس این گزارش، طبق دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان (مصوب 21 آبان 90)،شرکت سرمایه‌گذاری باید حداقل 80درصد از دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حداقل 70درصد از دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار به‌ تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.

مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس این ابلاغیه را صادر کرده که به شرح زیر است:

کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع : صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، وظایف و اختیاراتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند