نفر اول خریدار ۳۸ هزار سکه ۳۱ ساله است

رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر خصوص پیش خرید سکه، گفت: نفر اول که ۳۱ سال سن دارد، ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است.