نماد (انرژی3) بازگشایی می‌شود

نماد (انرژی3) بازگشایی می‌شود

نماد انرژی۳ که از ابتدای اصلاح و افت شاخص بازار متوقف شده بود و روز چهارشنبه بازگشایی شداما بعد از اندکی به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب دوباره بسته شد، امروز بازگشایی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، در جریان معاملات امروز نماد انرژی3 که به دلیل اطلاعات بااهمیت گروه ب متوقف شده بود بازگشایی می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند