چند درصد ایرانی‌ها برای همیشه به ازدواج «نه» گفته‌اند؟

چند درصد ایرانی‌ها برای همیشه به ازدواج «نه» گفته‌اند؟

بررسی میزان تجرد قطعی مردان و زنان ایرانی نشان می‌دهد که تا سال 1365 مردان ایرانی تمایل بیشتری برای زندگی مجردی داشته‌اند. اما این آمار از سال 1375 حالت عکس به خود گرفته، به نحوی که در سال 1395، نرخ گرایش به تجرد در میان زنان ایرانی به 1.6  برابر مردان رسیده است.

میلاد مرادی: علاقه به زندگی مجردی و عدم ازدواج، چند سالی است که مورد توجه کارشناسان و جامعه‌شناسان کشور قرار  گرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت تجرد قطعی در میان زنان و مردان ایران پرداخته است.

سن تجرد قطعی برای زنان، معادل 45 سالگی و برای مردان معادل 50 سالگی در نظر گرفته شده است. آنگونه که گزارش وزارت کار روایت کرده در حالی که در سال 1395، معادل 3.73 درصد از زنان ایرانی برای همیشه به ازدواج «نه» گفته‌اند، این آمار برای مردان 2.26 درصد است.

بررسی میزان تجرد مردان و زنان ایرانی نشان می‌دهد که تا سال 1365 مردان ایرانی تمایل بیشتری برای زندگی مجردی داشته‌اند. اما این آمار از سال 1375 حالت عکس به خود گرفته، به نحوی که در سال 1395، نرخ گرایش به تجرد در میان زنان ایرانی به 1.6  برابر مردان رسیده است.

با این حال، اگر چه میزان تجرد در ایران رو به افزایش بوده، اما گزارش مذکور نشان می‌دهد که شاخص تجرد قطعی در میان سایر کشور از جمله کشورهای غربی بسیار بیشتر از ایران است. براساس داده‌های سازمان ملل، این گزارش تایید می‌کند که میزان تجرد قطعی در برخی کشورها مانند آلمان و ایتالیا بیش از یک پنجم مردان این کشورها برای همیشه زندگی مجردی را انتخاب کرده‌اند.

همچنین نرخ تجرد قطعی در میان کشورهایی همچون استرالیا، کانادا، چین، مجارستان با اختلاف قابل‌توجهی از ایران بیشتر است. با این حال، این آمار برای برخی کشورها که از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به ایران نزدیک‌تر هستند، قرابت بیشتری با ایران دارد.

البته نکته‌ای که در مقایسه میزان گرایش به تجرد قطعی را در نظر گرفت، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورها است. به عنوان مثال، در حالی که در اکثر کشورهای غربی میزان تمایل مردان به تجرد قطعی بیشتر است، اما در کشورهایی مانند ایران، آذربایجان و ارمنستان این آمار عکس حالت عکس داشته و میزان تجرد زنان بیشتر است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند